Koulutus


Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää aina, että henkilö on hyväksytysti suorittanut Järjestyksenvalvojan peruskurssin ja poliisi on myöntänyt hänelle Järjestyksenvalvoja kortin. Järjestämme 3.9.2021 päivitetyn materiaalin mukaista koulutusta. 

Suunnittelemme ja järjestämme myös erilaisia turvallisuusalan koulutuksia pääasiallisesti oppilaitoksille, yrityksille ja ryhmille. Koulutuksemme toimivat esimerkiksi osana yritysten koulutus-/virkistäytymispäiviä sekä oppilaitosten ja koulujen turvallisuusopetusta.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi
(40 h)

Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää, että henkilö on hyväksytysti suorittanut Järjestyksenvalvojan peruskurssin, siihen kuuluvan kurssikokeen ja poliisi on myöntänyt hänelle Järjestyksenvalvoja kortin.

Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on poliisihallituksen määrittelemän sisällön mukainen. Koulutukseen sisältyy teoriakoulutuksen lisäksi hätäensiapu- ja pelastuskoulutus sekä fyysisen voimankäytön perusteet ja turvallisuustarkastusten harjoittelua

Koulutettavien tulee osallistua säännöllisesti koulutukseen.

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä se, joka on:

  • täyttänyt 18 vuotta
  • Taustaltaan nuhteeton
  • suorittanut hyväksytysti loppukokeen (koe on mahdollista suorittaa uudestaan kolme kertaa)

Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa enintään 5 vuotta.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi
(8h)

Järjestyksenvalvojakortin uusiminen edellyttää kertauskoulutuksen suorittamista. Kurssin kesto on kahdeksan (8) tuntia.

Tavoitteena on varmistua Järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä toimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuvat toimintaan liittyvät muutokset.

Kortin uusimiseksi kertauskoulutuksen käyminen on pakollista. Kertauskurssi on suoritettava ja uusi hyväksyntä Järjestyksenvalvojaksi on haettava ennen voimassa olevan kortin umpeutumista. 2007 jälkeen käyty peruskurssi ei vanhene.

Järjestyksenvalvoja ei voi toimia tehtävässään kortin vanhennuttua.